Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Προϊόντα

EKAPTY DY8 GREKAPTY ISO 9001 GR

 

Υδρόφοβοι Ακρυλικοί Ενδοφακοί

  • Clear – Σφαιρικοί και Ασφαιρικοί – Ενός Τεμαχίου και Τριών Τεμαχίων Ενδοφακοί
  • Blue light filtering – Σφαιρικοί και Ασφαιρικοί – Ενός Τεμαχίου και Τριών Τεμαχίων Ενδοφακοί